Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Friluftsliv for voksne

9. november 2020 · Nyheder til alle · Skrevet af Birthe Jacobsen

Dette tilbud er for alle, som har lyst til at mødes med andre voksne til aktiviteter med særligt fokus på friluftsliv. I foråret 2021 afholdes 4 arrangementer med henblik på at prøve konceptet af.  ALLE er velkommen. Der kræves ingen særlige forudsætninger.

Har du lyst til at være med, kan du tilmelde dig mail-listen ved poul@skaanning.org og få nærmere information om alle arrangementer. Man kan deltage i ét eller flere arrangementer. Udgifterne til det enkelte arrangement afholdes af deltagerne – max. 50 kr. pr. arrangement.

Efter prøve-sæsonen tages stilling til, om der er tilslutning til at fortsætte, under hvilke rammer og hvilket navn, det i givet fald skal være.

Prøvesæsonens arrangementer:

Middelaldervandring Marcellus dag UDSAT PGA CORONA RESTRIKTIONER!
Lørdag d. 16. Januar 2021, kl. 9.48 til senest 15.36
Start i slutningen af vikingetiden 9.48 i Sdr. Vissing Kirke med intro. 
Walk and talk fra Runesten i Sdr. Vissing på vej til Borgen på Sukkertoppen år 982
Forbi Vissing Kloster på vej til Voer Kloster ca. 1159. Medbragt frokost.
Walk and talk om munkene og nonnerne på vej til Ny Vissingkloster.
Afslutning i Gl. Rye Kirke med optakt til reformationen, så vi slutter senest 15.36

Kort fortælling ved lokale kræfter, ved hver af de historiske steder.
Ad to omgange, sætter vi jer sammen to og to til walk and talk á ca. 30 min, med fokus på middelalder.
Samlet gåtur ca. 13 km, men der er mulighed for kun at være med noget af vejen efter aftale. Tilmelding nødvendig. Nærmere oplysninger om logistik og forplejning kommer i ugen op til. Arrangeres af Mette Jørgensen og Karl Svansø Iversen

Bålmad 
Lørdag d. 27. februar kl. 16.00 på Spejderpladsen. Der skal laves lækre retter over bål, men også være tid til at se ind i gløderne, snakke og hygge. Måske er der nogle der har lyst til at blive og sove i shelterne. Arrangeres af Ditte Kjeldsen og Poul Skaanning

Vilde dyr i vilde haver
Torsdag d. 15. april kl. 18.30-20.30
: Havevandring med henblik på at få besvaret spørgsmålet: Er der vilde dyr og vilde haver i Voerladegård? Vi vil gerne besøge haver i Voerladegård, hvor der er startet noget ”vild have”, så kendskabet til vilde haver kan brede sig til flere haver, og insekter, sommerfugle og andet småkravl kan få bedre vilkår. Hvis du har en have, du gerne vil vise frem, så giv et kald til Daniel Tchikai tlf. 2869 2602 eller Birthe Jacobsen tlf. 2054 3029.

Nattergaletur evt. med shelter-overnatning
Lørdag d. 29. maj. Familietur.
Nærmere herom senere.

Skriv et svar