Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Ny bestyrelse valgt

26. februar 2021 · Nyheder til alle · Skrevet af Birthe Jacobsen

Ved generalforsamlingen den 25. februar blev den nye gruppebestyrelse valgt. Den består af: Daniel Tchikai, Nadia Aarøe Danielsen, Trine Fredlund Jakobsen, Kim Munk og Majbritt Brauner, som er valgt af medlemmer, som ikke er ledere. Samt: Sune Riis Bonnichsen, Sine Krogh-Jensen og gruppeleder Birthe Jacobsen, der er valgt af lederne.

På det efterfølgende konstituerende møde blev Poul Skaanning indsuppleret som kasserer. Daniel blev valgt til formand og Nadia til næstformand.

Referat fra generalforsamlingen: Klik her

Regnskabet for 2020: Klik her

Skriv et svar