Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Hytteprojekt i samarbejde med skolen

14. marts 2022 · Nyheder til alle · Skrevet af Birthe Jacobsen

Spejderne savner overdækkede faciliteter til udendørs spejderarbejde ved Spejderhuset. Derfor glæder det os, at skolen har planer om at opføre en hytte med netop de faciliteter på Tyndeleddet 3, hvor den gamle ”pedelbolig” er revet ned.

Under overskriften: Uderum til friluftsliv og undervisning er målet at etablere et rum i byen med optimale muligheder for fokus på natur og klima i spejderaktiviteter, leg og undervisning året rundt. Og samtidig skabe større sammenhæng for små og store mellem fritid og institutions/skole-tid.

Foreløbigt har fundraising givet tilsagn om 200.000 kr., hvilket dækker udgifterne til selve hytten. Foreningen Multisal har påtaget sig etableringen af sokkel og gulv.

Der savnes yderligere omkring 150.000 kr. til bord-bænkesæt, bålplads, bænke med opbevaringsplads, stålbord med vaske, højbede, hegn, belægning, VVS, elektriker mm. Der søges fortsat fonde.

Desuden håber vi, at rigtig mange har lyst til at være sponsorer og/eller deltage i sponsorløb i Brædstrup den 23. april 2022, så vi kan berige Voerladegård med nye faciliteter til gavn for alle – og især byens børn og unge. Klik her for information om sponsorløb.

Det er en hytte som denne, der opføres Tyndeleddet 3

Skriv et svar