Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Friluftsbasen

Friluftsbasen (også kaldet Spejderpladsen) er spejdernes sommerbase. Her afholdes spejdermøderne fra omkring påske til efterårsferien. Friluftsbasen ligger i skovkanten øst for Voerladegårds boldbaner. Udover to store sheltere, er der en bålhytte, flere bålsteder med rist, vandpost og et multtoilet i læbæltet ved boldbanerne. Her er også raftegård, brændeskjul og frit areal til leg, aktiviteter eller lejrliv. Det kan frit benyttes, når det ikke er reserveret til spejdere eller lokale arrangementer. Se kalenderen.

Friluftsbasen i forårsklæder

Grundreglerne er:
1) Opfør jer så andre også kan nyde området.
2) Efterlad stedet i samme stand eller pænere!

  • Affald skal I selv fjerne – der er ikke opsat skraldespande.
  • Brænde kan I selv medbringe eller købe på pladsen til 50 kr. pr. sæk, betales via Mobile Pay til 83316 med teksten ”Friluftsbase”. Det er ikke tilladt at samle brænde i området. Forlad ALDRIG et brændende bål!
  • Betaling. Det forventes, at grupper betaler 10 kr. pr. voksen pr. dag via Mobile Pay til 83316 med teksten ”Friluftsbase – gruppe”. Derudover er gavebeløb altid velkomne.
  • Kørselsvejledning: Adressen er: Damtoften 32 A, Voerladegård, 8660 Skanderborg. Fra Holmedal drejes ind ad Tyndeleddet, til højre ind på Damtoften, til venstre ad grusvej til sportspladsen. Ved skovkanten køres til højre langs boldbanerne.
  • Multtoilet skal benyttes. Medbring toiletpapir og håndsprit/sæbe til eget forbrug; samt klud og rengøringsmiddel til at rengøre toilettet, inden I forlader pladsen.
  • Kontakt: Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Jesper Bladt, tlf. 30 12 75 24 eller Kirstine Svansø Iversen tlf. 22415805
  • Vandposten er lukket i vinterperioden.