Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Indmeldelse

 

Man er velkommen til at kigge, forbi et par gange til de ugentlige møder, inden man melder sig endeligt ind.

Bliv medlem af Voerladegård Gruppe her 

Klik på ovenstående link, som fører direkte til online indmeldelsesformular.

Kontingent opkræves halvårligt via mail i april og oktober. Der beltales kontingent fra indmeldelse til udmeldelse.

Læs mere om kontingent

bliv_spejder   bliv_spejder_vandretur1