Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Kontingent

 

Årligt kontingent

600 kr. – almindeligt kontingent
200 kr. – Familiespejder (Pr. deltagende barn over 2 år, som ikke er medlem i en anden enhed.) 

300 kr. – Spejdere på efterskole eller under uddannelse andet steds og spejdere der også er ledere.
500 kr. – Søspejder (250 kr. hvis også medlem i anden enhed)

75 kr. – Ledere

Kontingentet opkræves bagud, forår og efterår.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen, korpsafgift mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

 

Fritidspas

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få et fritidspas:

https://www.skanderborg.dk/vaer-aktiv/tilskud-og-stoette/fritidspas.aspx