Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Kontingent

 

Årligt kontingent

600 kr. – almindeligt kontingent
200 kr. – Familiespejder (Pr. deltagende barn over 2 år, som ikke er medlem i en anden enhed.) 

300 kr. – Spejdere på efterskole eller under uddannelse andet steds og spejdere der også er ledere.
500 kr. – Søspejder (250 kr. hvis også medlem i anden enhed)

75 kr. – Ledere

Kontingentet opkræves halvårligt via mail i april og oktober. Der betales fra indmeldelse til udmeldelse.

Kontingentet dækker bl.a. materialer, leje af lokaler og mærker til uniformen. Den største del går dog til organisationen bag os: KFUM-Spejderne nationalt og internationalt, som sørger for gode uddannelsesmuligheder til vore ledere samt samarbejder på tværs af grupper over hele verden. 

Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring, når du deltager i spejderaktiviteter.

Alle vores ledere er frivillige og ulønnede.

 

Fritidspas

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få et fritidspas:

https://www.skanderborg.dk/vaer-aktiv/tilskud-og-stoette/fritidspas.aspx