Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Udmeldelse

Udmeldelse – gerne med oplysning om baggrunden for udmeldelsen – sendes til Birthe Jacobsen tlf. 20543029 eller til enhedens leder. Der opkræves kontingent indtil udmeldelse er meddelt.

bliv_spejder  

 bliv_spejder_vandretur1