Voerladegård gruppe

Voerladegård gruppe

– en aktiv spejdergruppe for alle

Kontakt

Gruppeleder

Kirstine Svansø Iversen
Mobil: 22415805
Mail: kirstine.svansoe.iversen@kfumspejderne.dk

Gruppebestyrelse

Formand: Anders Therkelsen (tlf. 20322046)
Næstformand: Ib Albrecht
Sekretær: Trine Fredlund Jakobsen
Line Unger Bentsen
Sine Krogh-Jensen
Anders Boss Laursen
Sune Bonnichsen (lederrepræsentant)

Kasserer    

Poul Skaanning (tlf. 28912213)